Авторизация

Неизвестный исполнитель - Нашид арабский язык


Неизвестный исполнитель - Нашид (арабский язык)

Время проигрывания: 04:40

Добавлено: 2016-12-17

Кол-во загрузок: 2425

Рейтинг: 0    

Скачать Другие песни исполнителя
Текст песни:

Ghurabaauu wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa
Ghurabaau war tadaynaa haa shi'aaran lil hayaa
Inta sal 'anna fa inna laa nubaali bit-tughaat
Nahnu jundullaahi dawman darbunaa darbul-ubaa
Ghurabaauu wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa
Ghurabaau war tadaynaa haa shi'aaran lil hayaa
Inta sal 'anna fa inna laa nubaali bit-tughaat
Nahnu jundullaahi dawman darbunaa darbul-ubaa
Ghuraba x8
Lan nubaali bil quyuud, ba sanamdhii lil khulood
Lan nubaali bil quyuud, ba sanamdhii lil khulood
Fal nujaahid wa nunaadhil wa nuqaatil min jadeed
Ghurabaaun hakazhal ahraaru fii dunya-al 'abeed
Lan nubaali bil quyuud, ba sanamdhii lil khulood
Lan nubaali bil quyuud, ba sanamdhii lil khulood
Fal nujaahid wa nunaadhil wa nuqaatil min jadeed
Ghurabaaun hakazhal ahraaru fii dunya-al 'abeed
Ghuraba x8

Kam tazhaakkarnaa zamaanan yawma kunna su'adaa
Bi kitaabillaahi natloohu sabaahan wa masaa
Kam tazhaakkarnaa zamaanan yawma kunna su'adaa
Bi kitaabillaahi natloohu sabaahan wa masaa
Ghuraba x8
Ghurabaauu wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa
Ghurabaau war tadaynaa haa shi'aaran fil hayaa
Inta sal 'anna fa inna laa nubaali bit-tughaat
Nahnu jundullaahi dawman darbunaa darbul-ubaa

Видео 99 Имен Аллаха.
Поделиться: 
Комментарии (0)
Добавить комментарийКаптча:
/.jpg